SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči o studium bakalářských studijních programů Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně, kteří v některém z fakultou uznávaných termínů absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a získali celkový percentil 60 a vyšší (celkový percentil = průměrný percentil z verbálního a analytického oddílu). Společnost Scio výsledky fakultě nepředává. Výsledek musí uchazeč doložit fakultě elektronickým certifikátem, který vloží jako přílohu do elektronické přihlášky ke studiu, a to nejpozději do 15. 4. 2024.

 

Programmes Accepted exams Subjects
Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady