SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VUT v Brně, Fakulta chemická

Pokud dosáhnete v testu Obecných studijních předpokladů (popř. slovenské variantě testu Všeobecných študijných predokladov) v každé z částí percentil 60 nebo vyšší, budete přijati do zvoleného programu.

Výsledky testu je třeba na fakultu dodat spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. 4. 2024. Své výsledky můžete doložit elektronickým certifikátem nebo jeho výtiskem, není potřeba objednávat papírový certifikát.

Programmes Accepted exams Subjects
Bakalářské studijní programy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady