SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VUT v Brně, Fakulta stavební

Pro program Architektura pozemních staveb je test Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo jeho slovenská verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) součástí druhého kola přijímacího řízení. První kolo přijímacího řízení sestává z talentové zkoušky (hodnotí se například schopnost zvládnout perspektivu, proporce a přesvědčivé grafické vyjadřování). Třetí částí je Odborná rozprava. 

Uchazeči o studijní programy Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie, kteří dosáhnou percentil min. 40 z OSP nebo VŠP nebo Matematiky, budou přijati bez přijímacích zkoušek. Vykonáte-li test později než 31.3., je pro prominutí přijímací zkoušky potřeba fakultě předložit ceftifikát NSZ.

 

Programmes Accepted exams Subjects
Stavební inženýrství; Městské inženýrství; Geodézie a kartografie 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Matematika
Architektura pozemních staveb 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady