SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VUT v Brně, Fakulta stavební

Pro program Architektura pozemních staveb je test OSP/VŠP součástí druhého kola přijímacího řízení. První kolo přijímacího řízení sestává z talentové zkoušky (hodnotí se například schopnost zvládnout perspektivu, proporce a přesvědčivé grafické vyjadřování). Třetí částí je Odborná rozprava. 

Uchazeči o studijní programy Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie, kteří dosáhnou percentil min. 40 z OSP/VŠP nebo Matematiky, budou přijati bez přijímacích zkoušek. Vykonáte-li test později než 31.3., je pro prominutí přijímací zkoušky potřeba fakultě předložit ceftifikát NSZ.

 

Next exam dates

  • 9. 12. 2023, Stavební inženýrství; Městské inženýrství; Geodézie a kartografie
  • 9. 12. 2023, Architektura pozemních staveb

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Stavební inženýrství; Městské inženýrství; Geodézie a kartografie 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Matematika
Architektura pozemních staveb 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady