SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta Jana Pernera

V případě, že absolvujete test Matematiky nebo Obecných studijních předpokladů, získáte bonifikaci v rámci přijímacího řízení.

Fakulta uznává i výsledky z předchozího ročníku NSZ, tedy od 10. 12. 2022. 

Podrobnější informace najdete na webových stránkách fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Bc. programy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Matematika