SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Praze, Fakulta sociálních věd

Do vybraných programů je povinnou součástí přijímacího řízení absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

V případě programu Komunikační studia (bc.) je třeba vykonat test OSP a test Anglického jazyka (AJ).

Pro program Ekonomie a finance (bc.) si musíte napsat test OSP a Matematika. V případě, že dosáhnete v testu Matematika percentil 90 a více, nemusíte už psát test OSP nebo pokud dosáhnete v testu OSP percentil 99 a vyšší, nemusíte již psát test Matematika (v takovém případě je potřeba si podat žádost o upuštění od přijímací zkoušky).

Fakulta akceptuje i výsledky Národních srovnávacích zkoušek z předchozího akademického roku.

Pokud budete mít k 31. 1. 2024 řádně podanou přihlášku, získáte od fakulty možnost zúčastnit se jednoho testu (OSP, AJ nebo MAT) pořádaného v on-line podobě v termínu 2. 3. 2024 zdarma. Poukaz si vyzvednete zde.

Next exam dates

  • 9. 12. 2023, program Politologie a mezinárodní vztahy; program Politologie a veřejná politika; program Teritoriální studia; distanční program Teritoriální studia se specializacemi Soudobé dějiny a Teritoriální studia; program Česko-německá studia; program Sociologie a sociální politika; program Sociologie se specializacemi Studia současných společností a Sociální antropologie
  • 9. 12. 2023, program Ekonomie a finance
  • 9. 12. 2023, program Komunikační studia se specializacemi Žurnalistika, Mediální studia a Marketingová komunikace a PR

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Program Politologie a mezinárodní vztahy; program Politologie a veřejná politika; program Teritoriální studia; distanční program Teritoriální studia se specializacemi Soudobé dějiny a Teritoriální studia; program Česko-německá studia; program Sociologie a sociální politika; program Sociologie se specializacemi Studia současných společností a Sociální antropologie 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Program Ekonomie a finance 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady ( weight of subject: 0.4)
Matematika ( weight of subject: 0.6)
Program Komunikační studia se specializacemi Žurnalistika, Mediální studia a Marketingová komunikace a PR 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady ( weight of subject: 0.7)
Anglický jazyk ( weight of subject: 0.3)