SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní

Uchazeči o studium, kteří vykonají test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test z Matematiky (MAT), získají v rámci přijímacího řízení bonifikaci. Pokud dosáhnete v testu OSP percentil 65 a lepší, budete ke studiu přijati přednostně. 

 

Programmes Accepted exams Subjects
Všechny bc. 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Matematika