SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

TU v Liberci, Ekonomická fakulta

Na fakultu budete přijati přednostně, pokud dosáhnete percentilu 50 a vyššího v testu Obecné studijní předpoklady. 

Další pořadí uchazečů bude stanoveno na základě průměru z obou hodnocení společné státní maturity.

Podrobnosti najdete na stránkách fakulty.

Next exam dates

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Bc. obory 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady