SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

TU v Liberci, Ekonomická fakulta

Na fakultu budete přijati přednostně, pokud dosáhnete percentilu 50 a vyššího v testu Obecné studijní předpoklady. 

Další pořadí uchazečů bude stanoveno na základě průměru z obou hodnocení společné státní maturity.

Podrobnosti najdete na stránkách fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Bc. obory 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady