SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Praze, Právnická fakulta

Pokud se hlásíte do magisterských studijních oborů, je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) a test Základy společenských věd (ZSV).

Výsledek bude počítán jako součet percentilů testů OSP a ZSV přepočtených podle vah, test OSP má váhu 1,25 a test ZSV váhu 0,75; v rámci obou testů mají všechny oddíly stejnou váhu.

Fakulta svým uchazečům poskytuje slevový poukaz na jeden termín OSP a jeden termín ZSV (varianta Mini – u ostatních variant zkoušek bude cena adekvátně snížena). Poukazy si můžete vyzvednout zde

Next exam dates

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Právo a právní věda, magisterské studium 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady ( weight of subject: 1.25)
Základy společenských věd ( weight of subject: 0.75)