SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). 

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury ČVUT.

Programmes Accepted exams Subjects
Architektura a urbanismus 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Krajinářská architektura 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Design 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady