SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). 

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury ČVUT.

Next exam dates

  • 9. 12. 2023, Architektura a urbanismus
  • 9. 12. 2023, Krajinářská architektura
  • 9. 12. 2023, Design

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Architektura a urbanismus 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Krajinářská architektura 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Design 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady