SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

Přijímací zkoušku na bakalářský studijní program nemusíte psát, pokud v předmětu Matematika (MAT) nebo Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo jeho slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) dosáhnete percentilu 85 nebo vyššího. 

Bez přijímací zkoušky můžete být přijati i v případě úspěšného absolvování FIKS.

Více informací najdete na stránkách fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Informatika 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Matematika