SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu

Pokud jste v uplynulých pěti letech (a zároveň do 30. 4. 2024) složili zkoušku z Matematiky s percentilem 80 a více, může vám být prominuta přijímací zkouška. 

O prominutí zkoušky je třeba písemně požádat a žádost na fakultu doručit nejpozději 31. 5. 2024.

Programmes Accepted exams Subjects
Informační management; Aplikovaná informatika 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Matematika