SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VETUNI v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie

Do studijního magisterského programu můžete být přijati bez přijímací zkoušky pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 75 a více nebo pokud absolvujete test Biologie nebo Chemie a získáte percentil 80 a více.

Zároveň pokud si podáte přihlášku na magisterský program Veterinární hygiena a ekologie a zúčastníte se testu OSP (nebo jeho slovenské varianty testu VŠP), Biologie nebo Chemie můžete v přijímacím řízení zístat bonusové body. Minimální percentil pro získání bonusových bodů je 65 u OSP/VŠP a 70 u Biologie/Chemie. 

Pokud si podáte přihlášku na některý z bakalářských studijních programů a zúčastníte se testu OSP (nebo jeho slovenské varianty testu VŠP), Biologie nebo Chemie můžete v přijímacím řízení zístat bonusové body. Minimální percentil pro získání bonusových bodů je 65 u OSP/VŠP a 70 u Biologie/Chemie. 

Bližší informace najdete na stránkách fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Veterinární hygiena a ekologie (magisterský studijní program) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Biologie Chemie
Bakalářské studijní programy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Biologie Chemie