SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Pro vybrané bakalářské programy je nezbytné absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Níže najdete konkrétní seznam programů, kterých se tato povinnost týká.

Uchazečům, kteří si podají řádně přihlášku, poskytuje fakulta poukaz na test OSP nebo test VŠP v termínu 1. 5. zdarma. Poukazy si budete moci koncem března vyzvednout tady.

Přijímací řízení na fakultu obsahuje další části (praktickou zkoušku a ústní pohovor), jejich podoba záleží na zvoleném studijním oboru, podrobné intormace najdete na webových stránkách fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ; Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku; Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva; Rekreologie – pedagogika volného času; Tělesná výchova pro vzdělávání – sdružené studium; Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi; Trenérství a sport – pedagogika volného času; Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady