SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UP v Olomouci, Pedagogická fakulta

Do bakalářských studijních programů a magisterských studijních programů v českém jazyce budou přijati uchazeči na základě výsledku testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

Do samostatného bakalářského studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání budou přijati uchazeči na základě výsledku testu Anglický jazyk (AJ). Do sdruženého bakalářského studijního programu (kombinace dvou programů) Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání budou přijati uchazeči na základě výsledku testu Anglický jazyk (AJ) a Obecné studijní předpoklady (OSP). Zkoušku z anglického jazyka je možné absolvovat nejdříve 3. 2. 2024 (4. termín NSZ), dříve není tato zkouška realizována.

Na základě vykonaných testů budou přijati ti uchazeči, kteří dosáhli nejlepšího výsledku v testech OSP či AJ a umístí se v rámci předpokládaného počtu přijatých. Akceptovány budou výsledky testů realizovaných v době od 1. 12. 2023 do 5. 5. 2024. Počítá se nejlepší výsledek z akceptovaných termínů.

Uchazečům, kteří si podají řádně přihlášku, poskytuje fakulta poukaz na test OSP nebo test AJ (program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání) v termínu 1. 5. s 50% slevou. Poukazy si budete moci koncem března vyzvednout tady.

Programmes Accepted exams Subjects
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (samostatný program) 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 English Language Test
Bc. a pětileté Mgr. programy mimo Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
  • partition weights:
    • verbální - 1.4,
    • analytický - 1.1
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (sdružený program, kombinace dvou studijních programů) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
  • partition weights:
    • verbální - 1.4,
    • analytický - 1.1
English Language Test