SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímacích zkoušek budete přijati, když absolvujete test Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo test Matematika (MAT) a dosáhnete požadovaného percentilu (týká se všech bc. programů mimo Petroleum Engineering). Je třeba dosáhnout alespoň percentilu 90, není-li u vašeho studijního programu stanoven percentil nižší. Požadovaný percentil pro váš program se dozvíte na stránkách fakulty. 

O prominutí přijímací zkoušky musíte požádat zasláním vytištěné zkrácené verze elektronické přihlášky, ke které doložíte doklad potvrzující splnění stanovených podmínek (tištěný certifikát), a to do 30. 4. 2024.

Pokud se ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2024/2025 zapíšete, bude vám formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

Programmes Accepted exams Subjects
Bakalářské studijní programy (mimo Petroleum Engineering) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Matematika