SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

MENDELU v Brně, F. regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Od příjímací zkoušky můžete být osvobozeni, pokud v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verzi Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) dosáhnete alespoň percentil 40.

Aby fakulta mohla výsledky uznat, je třeba vyplnit Žádost o osvobození od přijímací zkoušky na stránkách fakulty,  a to nejpozději do 30. 4. 2024.

Programmes Accepted exams Subjects
Bakalářské studijní programy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady