SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

PA ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní

Uchazeči (s výjimkou příslušníku bezpečnostních sborů a dalších skupin specifikovaných v podmínkách přijímacího řízení) musí absolvovat test Základů společenských věd a test cizího jazyka.

Fakulta uznává jen řádné termíny Národních srovnávacích zkoušek, tedy termíny prosinec 2023 - květen 2024.

Podrobné podmínky najdete na webových stránkách fakulty.

Next exam dates

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Bakalářské studijní programy 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Základy společenských věd
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk