SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

PA ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní

Uchazeči (s výjimkou příslušníku bezpečnostních sborů a dalších skupin specifikovaných v podmínkách přijímacího řízení) musí absolvovat test Základů společenských věd a test cizího jazyka.

Fakulta uznává jen řádné termíny Národních srovnávacích zkoušek, tedy termíny prosinec 2023 - květen 2024.

Podrobné podmínky najdete na webových stránkách fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Bakalářské studijní programy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Základy společenských věd English Language Test Německý jazyk Španělský jazyk