SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Pokud se hlásíte do studijních programů Sociální práce ve veřejné správě, Sociální patologie a prevence nebo Speciální pedagogika musíte se v 1. kole PŘ zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů nebo jeho slovenské verze testu Všeobecné študijné predpoklady v termínech do 25. 5. 2024. U těchto programů předává výsledky fakultě Scio na základě uděleného souhlasu ve vašem Scio profilu.

V případě, ze se hlásíte do studijního programu Všeobecné ošetřovatelství nebo Pediatrické ošetřovatelství, máte možnost písemně požádat o prominutí přijímací zkoušky a originálem certifikátu doložit, že jste se zúčastnili testu OSP/VŠP s výsledným minimálním percentilem 30. 

Programmes Accepted exams Subjects
Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Sociální patologie a prevence, Speciální pedagogika, Sociální práce ve veřejné správě 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady