SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí

You will be admitted to bachelor's programs in english based on the result of the General Academic Prerequisites (GAP) test. You have to register to this test on this site. The faculty accepts the result of the GAP test from 2020.

Do bakalářských programů v anglickém jazyce budete přijati na základě výsledku testu Obecných studijních předpokladů v anglickém jazyce (GAP). Fakulta akceptuje výsledky testu GAP od roku 2020.

Programmes Accepted exams Subjects
Enviromental Engineering; Enviromental Data Science 3. 2. 2024 2. 3. 2024 1. 5. 2024 General Academic Prerequisites