SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta

Pre vybrané programy môžete byť prijatí na základe výsledku NPS.

Pre programy Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a Britské a americké štúdiá musíte preukázať znalosť anglického jazyka pomocou NPS Scio alebo inú jazykovú skúškou. Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.


Fakulta akceptuje výsledky od 1. 9. 2022

Next exam dates

  • 9. 12. 2023, Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
  • 9. 12. 2023, Britské a americké štúdiá
  • 9. 12. 2023, História
  • 9. 12. 2023, Psychológia

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Britské a americké štúdiá 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
General Academic Prerequisites
História 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Psychológia 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady ( weight of subject: 0.7)
Anglický jazyk ( weight of subject: 0.3)