SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 8. 4. 2024 elektronickým certifikátem nebo kopií papírového certifikátu a potvrzením políčka "žádost o prominutí přijímací zkoušky" ve své přihlášce na fakultu doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2023 do 12. 3. 2024 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP)

Pro přijetí musíte získat percentil 80 v každém z testovaných oddílů.

Programmes Accepted exams Subjects
Ekonomie; Hospodářská politika; Veřejná ekonomika a správa; Regionální rozvoj a cestovní ruch; Finance; Podniková ekonomika a management; Podniková informatika; Finance a právo 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady