SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

TnUAD v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky

Zahraniční uchádzači, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej len „A-DO-DU“), môžu preukázať získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania najneskôr v deň určený na zápis na štúdium čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov.

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Bakalárske: zahraniční uchádzači A-DO-DU 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Všeobecné študijné predpoklady