SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

TnUAD v Trenčíne, F. sociálno-ekonomických vzťahov

Bakalárske študijné programy

Uchádzači zo zahraničnej strednej školy môžu preukázať znalosti slovenského jazyka absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), v ktorom získajú percentil aspoň 20.

Zahraniční uchádzači, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej len „A-DO-DU“), absolvujú test zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Uchádzači, ktorých percentil z testu bude rovný alebo vyšší ako 30, získajú celkové hodnotenie 60 bodov.

Inžinierske študijné programy

Uchádzači zo zahraničnej vysokej školy môžu preukázať znalosti slovenského jazyka absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), v ktorom získajú percentil aspoň 30.

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Next exam dates

  • 10. 12. 2022, Bakalárske: zahraniční uchádzači A-DO-DU
  • 10. 12. 2022, Bakalárske: Uchádzači zo zahraničnej strednej školy
  • 10. 12. 2022, Inžinierske: Uchádzači zo zahraničnej vysokej školy

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Bakalárske: zahraniční uchádzači A-DO-DU 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Všeobecné študijné predpoklady
Bakalárske: Uchádzači zo zahraničnej strednej školy 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Všeobecné študijné predpoklady
Inžinierske: Uchádzači zo zahraničnej vysokej školy 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Všeobecné študijné predpoklady