SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

TnUAD v Trenčíne, F. priemyselných technológií v Púchove

Na štúdium bakalárskych programov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý v aktuálnom školskom roku absolvoval testy NPS zo všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo matematiky (MAT) s dosiahnutím percentilu aspoň 30. Ďalšie možnosti prednostného prijatia nájdete na webe fakulty.

Zahraniční uchádzači, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (A-DO-DU), môžu základnú podmienku prijatia na bakalárske štúdium preukázať aj čestným vyhlásením a testom VŠP/OSP alebo MAT (v slovenskom alebo českom jazyku) s dosiahnutím percentilu aspoň 30.

Podrobné informácie nájdete v smernici: Podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pre akademický rok 2024/2025, ktorá je dostupná tu.  

Certifikát z NPS je potrebné doložiť ako prílohu prihlášky na fakultu. Pokiaľ podávate prihlášku v I. termíne (do 30. 4. 2024), môžete asbolsovať NPS do 23. 3. 2024. 

Programmes Accepted exams Subjects
Denné bakalárske štúdium v študijných programoch Počítačová podpora materiálového inžinierstva a Materiálové inžinierstvo 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Všeobecné študijné predpoklady Matematika
Bakalárske: zahraniční uchádzači A-DO-DU 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Matematika