SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

MU v Brně, Fakulta informatiky

Pokud se přihlásíte k testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosáhnete percentil minimálně 80 anebo k testu z Matematiky (MAT) a dosáhnete percentil minimálně 55, může vám být prominuta přijímací zkouška.

Vyplněnou písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky je potřeba zaslat na studijní oddělení nejpozději do konce února. Fakulta si výsledek vašeho testu zjistí sama, pokud k tomu udělíte souhlas.

Programmes Accepted exams Subjects
Všechny bakalářské 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Matematika