SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

Na štúdium budete prijatí bez prijímacích skúšok, ak dosiahnete v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP), zabezpečovaných spoločnosťou SCIO celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší.

Ak je uchádzač o štúdium osobou s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov (VŠP), pričom je treba dosiahnuť celkový percentil na úrovni 50 (vrátane) alebo vyšší.

Next exam dates

  • 9. 12. 2023, vybrané bc. programy (druhé kolo přihlášek - do 14. 6. 2024)
  • 9. 12. 2023, vybrané bc. programy (první kolo přihlášek - do 30. 4. 2024)

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Vybrané bc. programy (druhé kolo přihlášek - do 14. 6. 2024) 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Vybrané bc. programy (první kolo přihlášek - do 30. 4. 2024) 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady