SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta

Pre prijatie na vybrané študijné programy je uchádzač povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Akceptujú sa výsledky Scio testu nie staršieho ako 3 roky. 

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Vybrané bc. programy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Všeobecné študijné predpoklady