SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

Můžete požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 a více. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2023 až v únoru 2024.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky na formuláři, který je k dispozici v e-přihlášce a na webových stránkách fakulty, vložte do e-přihlášky nejpozději do 29. 2. 2024.

Podrobné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Matematika; Fyzika; Fyzika - nanotechnologie; Matematická biologie a biomedicína; Chemie; Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování; Biochemie; Experimentální a molekulární biologie; Lékařská genetika a molekulární diagnostika; Geologie; Aplikovaná a environmentální geologie; Geografie a kartografie; Antropologie; Životní prostředí a zdraví; Ekologická a evoluční biologie 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady