SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

MU v Brně, Fakulta sociálních studií

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Bezpečnostní a strategická studia, Environmentální studia, Evropská studia, Mediální studia a žurnalistika, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie – pouze vedlejší studijní plán, Sociální antropologie,
Sociální práce, Sociologie, Soudobé dějiny a Veřejná a sociální politika a lidské zdroje se skládá z testu ZSV od společnosti SCIO. U těchto programů fakulta akceptuje i výsledky z předchozího ročníku NSZ (10. 12. 2022 - 20. 5. 2023).

Pokud se však chcete hlásit do bakalářského studijního programu Psychologie - jednooborový či hlavní studijní plán, musíte vykonat test ZSV i OSP od společnosti SCIO.

Pozor, poslední fakultou uznávaný termín SCIO testů je 23. března 2024.

POZOR - absolvovat musíte českou verzi testů, slovenská vám nebude uznána.

Více informací naleznete na webových stránkách fakulty.

Next exam dates

  • 9. 12. 2023, Všechny bakalářské studijní programy nabízené FSS MU (kromě studijního programu Psychologie – jednooborový a hlavní studijní plán)
  • 2. 3. 2024, Bakalářský studijní program Psychologie – jednooborový a hlavní studijní plán

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Všechny bakalářské studijní programy nabízené FSS MU (kromě studijního programu Psychologie – jednooborový a hlavní studijní plán) 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
Základy společenských věd
Bakalářský studijní program Psychologie – jednooborový a hlavní studijní plán 2. 3. 2024
23. 3. 2024
Obecné studijní předpoklady ( weight of subject: 1.4)
Základy společenských věd ( weight of subject: 0.6)