SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

MU v Brně, Fakulta sociálních studií

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Bezpečnostní a strategická studia, Environmentální studia, Evropská studia, Mediální studia a žurnalistika, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie – pouze vedlejší studijní plán, Sociální antropologie,
Sociální práce, Sociologie, Soudobé dějiny a Veřejná a sociální politika a lidské zdroje se skládá z testu ZSV od společnosti SCIO. U těchto programů fakulta akceptuje i výsledky z předchozího ročníku NSZ (10. 12. 2022 - 20. 5. 2023).

Pokud se však chcete hlásit do bakalářského studijního programu Psychologie - jednooborový či hlavní studijní plán, musíte vykonat test ZSV i OSP od společnosti SCIO.

Pozor, poslední fakultou uznávaný termín SCIO testů je 23. března 2024.

Absolvovat musíte českou verzi testů, slovenská vám nebude uznána.

Více informací naleznete na webových stránkách fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Všechny bakalářské studijní programy nabízené FSS MU (kromě studijního programu Psychologie – jednooborový a hlavní studijní plán) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Základy společenských věd
Bakalářský studijní program Psychologie – jednooborový a hlavní studijní plán 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady
  • weight of subject: 1.4
Základy společenských věd
  • weight of subject: 0.6
Global Challenges: Society, Politics, Environment and Politics, Media and Communication - english programmes 3. 2. 2024 2. 3. 2024 1. 5. 2024 12. 4. 2024 General Academic Prerequisites