SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UKF v Nitre, F. stredoeurópskych štúdií


Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 100 bodov.

a) v prípade, že uchádzeč nemá povinnost absolvovať prijímaciu skúšku ani z jedného predmetu:
Ak uchádzač dosiahne v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 40 a viac, získava 100 bodov.

b) v prípade, že uchádzač má povinnosť absolvovať prijímaciu skúšku z jedného predmetu:
Ak uchádzač dosiahne v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 40 a viac, získava 75 bodov, ďalších 25 bodov môže získať za prijímaciu skúšku z daného predmetu.

Programmes Accepted exams Subjects
Všetky Bc. 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady