SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

PU v Prešove, Fakulta manažmentu

Automaticky a prednostne prijatí budú všetci uchádzači o bakalárske i magisterské štúdium, ktorí v teste Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) či v jeho českej verzii, teste Obecných studijních předpokladů (OSP), dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane).

Ďalšie poradie pre prijatie uchádzačov o bakalárske štúdium  sa vytvorí na základě výsledkov zo strednej školy. Poradie vytvára algoritmus zverejnený zde: Algoritmus vytvárania poradia.

Programmes Accepted exams Subjects
Všetky bakalárske programy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady