SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

PU v Prešove, F. humanitných a prírodných vied

Istotu skoršieho prijatia získa uchádzač, ktorý dosiahne v testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) / Obecných studijních předpokladů (OSP) vyšší ako 50. percentil.

Údaje vychází z loňského roku, způsob přihlášení se může ještě změnit.

Next exam dates

  • 10. 12. 2022
  • 4. 2. 2023
  • 4. 3. 2023

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Andragogika; Biológia; Ekológia; Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov; Geografia a Aplikovaná geoinformatika 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady