SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

Študijné odbory, kde sa robia prijímacie skúšky: Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť

  • Absolvovanie testu z Biológie prináša výhodu získania navyše 10 bodov k bodom získaným počas prijímacích skúšok.

Programmes Accepted exams Subjects
Fyzioterapia; Urgentná zdravotná starostlivosť 2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Biologie