SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ŽU v Žiline, F. riadenia a informatiky

Uchádzači, ktorí absolvovali test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a dosiahli percentil aspoň 70 alebo test Matematika a dosiahli percentil aspoň 60, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Aké ďalšie podmienky môžete splniť, aby ste boli prijatí bez prijímacej skúšky, nájdete na stránkach fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Všetky bc. 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Matematika