SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy zo
všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo matematiky (MAT) a dosiahli percentil aspoň 60.

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Všetky Bc. obory 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 Všeobecné študijné predpoklady Matematika