SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied

Študijné programy aplikovaná ekonómia, mediamatika, sociálna antropológia (s využitím kombinácie slovenského jazyka a anglického jazyka v procese výučby):

  • Uchádzači zo slovenskej strednej školy môžu preukázať znalosť anglického jazyka výsledkom testu NPS z Anglického jazyka (úroveň percentilu minimálne 30). Výsledok dokladáte certifikátom.
  • Uchádzači s maturitou zo strednej školy mimo územia Slovenskej republiky môžu preukázať znalosť anglického jazyka výsledkom testu NPS z Anglického jazyka (úroveň percentilu minimálne 30). Výsledok dokladáte certifikátom.

Študijné programy európske štúdia a sociálna a pracovná psychológia (anglický študijný program) 

  • Uchádzači zo slovenskej strednej školy môžu preukázať znalosť anglického jazyka výsledkom testu NPS z Anglického jazyka (úroveň percentilu minimálne 50). Výsledok dokladáte certifikátom
  • Uchádzači s maturitou zo strednej školy mimo územia Slovenskej republiky môžu preukázať znalosť anglického jazyka výsledkom testu NPS z Anglického jazyka (úroveň percentilu minimálne 50). Výsledok dokladáte certifikátom.

Študijný program Sociálna a pracovná psychológia (slovenský študijný program s využitím anglického jazyka v procese výučby)

  • Uchádzači musia absolvovať  test Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v slovenskom alebo českom jazyku (OSP) + test Anglického jazyka na úrovni percentilu minimálne 30. Fakulta akceptuje prvých šesť termínov NPS. 
  • Fakulta poskytuje týmto uchádzačkám a uchádzačom zľavu na test z Anglického jazyka. V prípade, že chcete využiť zľavu z poplatku na tento SCIO test, musíte sa zúčastniť v online forme NPS v šiestom termíne. Poukaz si vyzdvihnete tu.
  • Výsledok odovzdáva Scio.

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Aplikovaná ekonómia, Mediamatika, Sociálna antropológia; (uchádzači zo slovenskej strednej školy) 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 English Language Test
Aplikovaná ekonómia, Mediamatika, Sociálna antropológia; (uchádzači s maturitou zo strednej školy mimo územia Slovenskej republiky) 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 English Language Test
Sociálna a pracovná psychológia; (slovenský študijný program s využitím anglického jazyka v procese výučby) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady English Language Test
Európske štúdia a Sociálna a pracovná psychológia; (anglický študijný program) 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 English Language Test