SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Bratislave, Lekárska fakulta

Pre prijatie na študijné programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo je uchádzač povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), alebo českú verziu testu Obecné studijní předpoklady (OSP), v rámci NPS. K testu je potrebné sa samostatne prihlásiť na webe Scio. Test je možné opakovať. Fakulte je poskytnutý iba váš najlepší výsledok

Uchádzač zároveň musí absolvovať test prírodných vied, a to v termíne 15. 6. 2024 - všeobecné lekárstvo a 16. 6. 2024 - zubné lekárstvo. Náhradný termín prebehne 19. 6. 2024. Nejedná sa o test v rámci NPS. 

Výsledok testu prírodných vied bude mať v celkovom hodnotení testovania váhu 84 % (Biológia a Chémia budú mať v rámci výsledku rovnakú váhu, a to 42 % pre každý predmet), výsledok testu VŠP bude mať váhu 16 % (všetky oddiely v rámci tohto testu budú mať rovnakú váhu).

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady