SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Fakulta bude prijímať na štúdium na základe výsledkov kombinácie testov Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) či jeho českej verzie testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a výsledkov v teste Prírodných vied (PV).

Uchádzači o magisterský študijný program Farmácia majú možnosť uplatniť výsledok dosiahnutý na teste VŠP/OSP + na teste Prírodných vied (= Biológia + Chémia).

Výsledok testu prírodných vied bude mať v celkovom hodnotení váhu 80% (Biológia a Chémia budú mať v rámci výsledku rovnakú váhu a to 40 % pre každý predmet), výsledok testu VŠP bude mať váhu 20 %.

Uchádzači o bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky majú možnosť uplatniť výsledok dosiahnutý na teste VŠP/OSP + na teste Biológia.

Výsledok testu prírodných vied bude mať v celkovom hodnotení váhu 80 % (Biológia), výsledok testu VŠP bude mať váhu 20 %Každý uchádzač, ktorý si podal jednu prihlášku, má nárok na jednu dvojicu skúšok (VŠP/OSP a PV) bez poplatku, formou poukazu na skúšku. Poukaz na skúšku vystaví spoločnosť Scio na základe údajov o uchádzačovi poskytnutých fakultou, na ktorú sa uchádzač prihlásil. Uchádzač si poukaz vyzdvihne na www.scio.sk/poukazy-na-nps. Tento poukaz možno použiť iba pre nadchádzajúce termíny skúšok. Nemožno ho použiť spätne ku skúškam vykonaným v minulosti. Prvá časť poukazov bude vystavená začiatkom marca.

Programmes Accepted exams Subjects
Farmácia (Mgr.) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
  • weight of subject: 0.2
Všeobecné študijné predpoklady
  • weight of subject: 0.2
Biologie
  • weight of subject: 0.4
Chemie
  • weight of subject: 0.4
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (bc.) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
  • weight of subject: 0.2
Všeobecné študijné predpoklady
  • weight of subject: 0.2
Biologie
  • weight of subject: 0.8