SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Pokud se hlásíte na některý z následujících studijních programů:


Anglický jazyk pro manažerskou praxi / Porodní asistence / Všeobecné ošetřovatelství / Sociální pedagogika / Učitelství pro mateřské školy / Zdravotně sociální péče nebo magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní škol

musíte se zúčastnit testu v rámci NSZ. Níže najdete přehled testů, které jsou pro ten který program třeba. Test Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) je slovenskou alternativou testu Obecné studijní předpoklady (OSP).

Pro studijní program Zdravotně sociální péče v prezenční formě je vypsáno 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky na fakultu můžete podávat do 15. 8. Pro přijetí musíte absolvovat test OSP nebo jeho slovenskou variantu VŠP. Fakulta bude akceptovat i srpnový termín NSZ (13. 8.).

Next exam dates

  • 13. 8. 2024, Zdravotně sociální péče v prezenční formě - 2. kolo

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Anglický jazyk pro manažerskou praxi 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 English Language Test
Sociální pedagogika 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Porodní asistence 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Biologie
Všeobecné ošetřovatelství 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Biologie
Zdravotně sociální péče 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Učitelství pro 1. stupeň základní školy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Učitelství pro mateřské školy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Zdravotně sociální péče v prezenční formě - 2. kolo 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 13. 8. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady