SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UTB ve Zlíně, F. aplikované informatiky

Pro bakalářský studijní program Softwarové inženýrství je vypsáno 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky na fakultu můžete podávat do 31. 8. Fakulta bude akceptovat i termín NSZ 13. 8.

Pokud se hlásíte na studijní program Softwarové inženýrství, je třeba napsat si zkoušku z Matematiky. Ta vám bude prominuta, jestliže jste úspěšně složili maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky v profilové (školní) části zkoušky na střední škole v České nebo Slovenské republice.

Next exam dates

  • 13. 8. 2024, Softwarové inženýrství - 2. kolo

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Softwarové inženýrství 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Matematika
Softwarové inženýrství - 2. kolo 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 13. 8. 2024 Matematika