SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UTB ve Zlíně, F. aplikované informatiky

Pokud se hlásíte na studijní program Softwarové inženýrství, je třeba napsat si zkoušku z Matematiky. Ta vám bude prominuta, jestliže jste úspěšně složili maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky v profilové (školní) části zkoušky na střední škole v České nebo Slovenské republice.

Next exam dates

  • 3. 2. 2024
  • 2. 3. 2024
  • 23. 3. 2024

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Softwarové inženýrství 3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Matematika