SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

JU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Pokud se hlásíte na program Psychologie, je třeba prvním kole přijímacího řízení absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Pozor, pro tento program se můžete zúčastnit pouze termínů zkoušek do 23. 3. 2024 (včetně).

Do druhého kola automaticky postoupíte, pokud v testu OSP (nebo VŠP) dosáhnete percentilu 60 a vyššího.

Pokud se hlásíte na program Speciální pedagogika, je třeba v prvním kole přijímacího řízení absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Do druhého kola postoupíte, pokud v testu OSP (nebo VŠP) dosáhnete percentilu 30 a vyššího. Postup registrace do druhého kola je popsaný na stránkách fakulty.

V případě, že se hlásíte na program Speciální pedagogika a dosáhnete percentilu 85 a více, bude vám druhá část přijímací zkoušky prominuta a automaticky za ní obdržíte plný počet bodů.

Pokud se hlásíte na program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP).

Pokud se hlásíte na program Učitelství pro mateřské školy, je třeba v prvním kole přijímacího řízení absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP). O postupu do druhého kola rozhoduje pořadí uchazečů v první části (postupuje prvních 80 uchazečů o prezenční formu studia a prvních 80 uchazečů o kombinovanou formu studia). Pozor, pro tento program se můžete zúčastnit pouze termínů zkoušek do 1. 5. 2024 (včetně).

Programmes Accepted exams Subjects
Psychologie 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Speciální pedagogika 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
Učitelství pro mateřské školy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady