SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

JU v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Ke studiu mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří dosáhnou percentilu 70 nebo lepšího v obou částech testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo dále v odborných testech z biologie, chemie a matematiky.  

Certifikát je na fakultu potřeba doložit do 4. 5. 2024 pro hlavní termín přijímacího řízení (NSZ do 23. 3.), pro doplňkový pak do 17. 8. 2024 (NSZ do 25. 5.).

Podrobnější informace, včetně dalších možností přijetí bez přijímací zkoušky, naleznete na stránkách fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Všechny bakalářské programy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Matematika Biologie Chemie