SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠEM, Vysoká škola ekonomie a managementu


Uchazečům o bakalářský a magisterský stupeň studia, kteří dosáhnou percentil 95 a vyšší v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi testu Všeobecné študijné predpoklady (VŠP), může být uděleno stipendium VŠEM až do výše 100% ročního školného.


Podrobné informace najdete na webu školy.

Programmes Accepted exams Subjects
Ekonomika a management (navazující magisterský program - titul Ing.); MBA (magisterský profesní program na 12 měsíců); Ekonomika a management (Bc.) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady