SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ŠAVŠ Mladá Boleslav, ŠkodaAuto VŠ

Dosažení dobrého výsledku může být rozhodující pro přijetí do motivačního programu Bc. studia. Do motivačního programu mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu na ŠAVŠ v prezenční formě studia a dosáhnou v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) percentilu 75 nebo lepšího.

Při dosažení percentilu 60 a lepšího získáte nárok na stipendium ve výši 50 % školného.

Zkouška musí být složena nejpozději do uzávěrky přijímání žádostí o zařazení do motivačního programu.

Next exam dates

  • 10. 12. 2022
  • 4. 2. 2023
  • 4. 3. 2023

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Motivační program pro talentované uchazeče (bc. studium) 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Obecné studijní předpoklady