SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Pro bakalářské studijní programy je vypsáno 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky na fakultu můžete podávat do 15. 8. Fakulta bude akceptovat i termíny NSZ 25. 5. a 13. 8.

Přednostního přijetí můžete dosáhnout získáním percentilu 75 a více v předmětech Matematika nebo Obecné studijní předpoklady. Uchazeči přijatí na základě přednostního přijetí mohou být v případě splnění dalších podmínek zařazeni do Systému motivační podpory nadaných studentů FAV ZČU.

Ve standardním režimu přijetí jsou uchazeči přijímáni podle výsledku v NSZ (předměty Matematika nebo Obecné studijní předpoklady). Pro přijetí je nutné dosáhnout alespoň minimálního percentilu stanoveného pro daný program. 

Požadavek na minimální percentil a další podrobnější vysvětlení najdete na webových stránkách fakulty.

Fakulta akceptuje i výsledky Národních srovnávacích zkoušek z předchozího akademického roku, konkrétně od září 2022.

Next exam dates

  • 13. 8. 2024, bakalářské programy - 2. kolo

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Všechny bakalářské programy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Matematika
Bakalářské programy - 2. kolo 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 13. 8. 2024 Obecné studijní předpoklady Matematika