SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ZČU v Plzni, Fakulta právnická

Fakulta právnická ZČU bude pro přijímání do magisterského studijního programu vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV).

Pro přijetí do bakalářského studijního programu potřebujete výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

K přijetí do navazujícího magisterského studijního programu vykonejte test Základů společenských věd (ZSV).

Programmes Accepted exams Subjects
Bakalářské studium (program Právní specializace) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
 • partition weights:
  • verbální - 0.5,
  • analytický - 0.5
Magisterské studium (program Právo a právní věda) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
 • partition weights:
  • verbální - 0.6,
  • analytický - 0.4
Základy společenských věd
 • partition weights:
  • člověk a společnost - 0.3,
  • stát a právo - 0.5,
  • hospodářství a svět - 0.2
Navazující magisterské studium (Veřejná správa) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Základy společenských věd
 • partition weights:
  • člověk a společnost - 0.3,
  • stát a právo - 0.5,
  • hospodářství a svět - 0.2