SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ZČU v Plzni, Fakulta právnická

Fakulta právnická ZČU bude pro přijímání do magisterského studijního programu vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV).

Pro přijetí do bakalářského studijního programu potřebujete výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

K přijetí do navazujícího magisterského studijního programu vykonejte test Základů společenských věd (ZSV).

Next exam dates

  • 9. 12. 2023, bakalářské studium (program Právní specializace)
  • 9. 12. 2023, magisterské studium (program Právo a právní věda)
  • 9. 12. 2023, navazující magisterské studium (Veřejná správa)

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Bakalářské studium (program Právní specializace) 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
partition weights: verbální, 0.5 , analytický, 0.5
Magisterské studium (program Právo a právní věda) 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
partition weights: verbální, 0.6 , analytický, 0.4 Základy společenských věd
partition weights: člověk a společnost, 0.3 , stát a právo, 0.5 , hospodářství a svět, 0.2
Navazující magisterské studium (Veřejná správa) 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Základy společenských věd
partition weights: člověk a společnost, 0.3 , stát a právo, 0.5 , hospodářství a svět, 0.2