SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Praze, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímací zkoušky můžete být přijati, pokud certifikátem spolu se žádostí doložíte, že jste absolvovali Národní srovnávací zkoušky a dosáhli požadovaného percentilu.

Certifikát je třeba na fakultu zaslat do 30. dubna 2024. 

Ke studiu bakalářských studijních programů:

Aplikovaná geografie; Demografie; Ochrana životního prostředí; Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání; Geografie se zaměřením na vzdělávání; Geografie a kartografie; Klinická a toxikologická analýza; Hydrologie a hydrogeologie; Vědy o Zemi

budete s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati, když dosáhnete v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) percentil 70 a více v každém z oddílů testu.

Pro bakalářský studijní program Demografie budete navíc s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati, pokud dosáhnete v testu Základy společenských věd (ZSV) percentil 60 a více v každém z oddílů testu.

Programmes Accepted exams Subjects
Aplikovaná geografie; Demografie; Ochrana životního prostředí; Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání; Geografie se zaměřením na vzdělávání; Geografie a kartografie; Klinická a toxikologická analýza; Hydrologie a hydrogeologie; Vědy o Zemi 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Demografie 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 Základy společenských věd