SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Přijímací řízení se koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

Do studijních programů v českém jazyce můžete být přijati bez přijímací zkoušky na základě výsledku testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), pokud získáte percentil 70 a více. 

Pokud uchazeč udělí Scio souhlas k předání výsledků, kopii certifikátu fakultě nedokládá.

Bližší informace naleznete na webových stránkách fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Bakalářské studijní programy s výukou v ČJ 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady