SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠE v Praze, Fakulta managementu

Pro bakalářské studijní programy je vypsáno 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky na fakultu můžete podávat do 28. 8. Fakulta bude akceptovat i termín NSZ 13. 8.

Uchazeči ze středních škol v ČR nebo SR s maturitou z českého nebo slovenského jazyka

Přijímací zkouška vám bude prominuta, pokud v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) získáte percentil alespoň 50. Další možnosti přijetí bez přijímací zkoušky naleznete na stránkách fakulty.

Uchazeči ze středních škol mimo ČR a SR bez maturity z českého nebo slovenského jazyka

Musí absolvovat test OSP (resp. VŠP). Rozhodovacím kritériem pro přijetí je pak dosažený percentil.

Next exam dates

  • 13. 8. 2024, všechny bakalářské - 2.kolo

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Všechny bakalářské 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Všechny bakalářské - 2.kolo 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 13. 8. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady