SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta

K přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce se zúčastněte testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Fakulta uznává termíny od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2024, tedy za poslední 2 roky.

Více informací najdete na stránkách fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Všechny bakalářské 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady